top of page

Huolto, kunnossapito ja muut palvelut

Sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito

Vaihdamme rikkinäiset sähkökalusteet ja korjaamme toimimattomat huippuimurit, autolämmitystolpat ym.

Sähkönlaadun analysointi

Sähkön laadun häiriöt voivat syntyä ulkopuolisessa sähkönjakeluverkossa tai kiinteistön omassa sähköverkossa.

Myös kotitalouksissa saattaa esiintyä sähkön laadusta johtuvia vikoja ja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa suuriakin vahinkoja sähkölaitteiden vikoina.


Teollisuudessa ja tuotantolaitoksissa sähkön laadusta aiheutuvat viat ja häiriöt voivat aiheuttaa katkoksia tuotantoprosesseille ja sitä kautta vahinkoa virheellisten tuotteiden ja menetetyn tuotannon vuoksi.

Sähkön laadussa voi esiintyä esimerkiksi näitä häiriöitä:

 • Ylijännitteitä ja jännitteen vaihtelua

 • Jännitteen epäsymmetrisyyttä

 • Maadoitusvirtoja

 • Harmonisia yliaaltoja

 

Häiriöiden syntyyn voi vaikuttaa muun muassa:

 • Verkon puutteellinen maadoitus

 • Liian suuret kytkentäkuormat

 • Jakeluverkon puutteellinen rakenne

 • Kompensoinnin puute tai säätölaitteiden virheellinen toiminta

 • Taajuusmuuttajat ja puutteellinen EMC-suojaus

 • Elektronisia liitäntälaitteita sisältävä valaistus

 

Mittaus voidaan toteuttaa kerralla, tai mittalaitteet voidaan jättää kohteeseen useammiksi vuorokausiksi.

Mittauksessa käytämme CHAUVIN ARNOUX C.A.8333 -mittalaitteita.

Sähkökeskuksien lämpökuvaukset

Säännöllisesti tehdyt lämpökuvaukset ehkäisevät sähköpaloja ja vähentävät yllättävien tuotantokatkosten riskiä.

Mikäli lämpökuvauksessa ilmenee poikkeamia, sovimme asiakkaan kanssa erikseen niiden hoitamisesta.

 

Yhden sähkökeskuksen lämpökuvaus sisältää

 • suojauksien purkamisen turvallisesti mahdollisimman parhaan tuloksen saamiseksi

 • kuvaamisen ja virtojen mittaamisen

 • löysien liitosten paikallistamisen

 • viallisten komponenttien paikallistamisen

 • vino- ja ylikuormien havaitsemisen

 • tarkan raportin lämpökuvauksesta

 • mahdolliset suositukset ja toimenpide-ehdotukset turvallisuuden parantamiseksi

lampo_1_1.JPG
lampo_1_2.jpg
lampo_2-1.jpg
lampo-2_2.jpg

Antenniasennukset ja valokuituhitsaukset

Suunnittelu, asennus ja huolto.

Tarjoamme suunnittelupalvelun ja asennuksen.

Käytössämme on Sumitomon kuituhitsauslaite,

EXFO kuitumittauslaitteet ja osaavien asentajien ammattitaito.

Nykyisillä laitteistoilla pystytään hallitsemaan yksi- ja monimuotokuitutekniikka kategoriat.

Tietoverkot ja yleiskaapeloinnit

 

Suunnittelu, asennus ja huolto.

Viestintäviraston määräyksen M65A/2019 mukaan kaikkiin uudisrakennuksiin tulee rakentaa yleiskaapelointijärjestelmä. 

Vanhempiin rakennuksiin yleiskaapelointi kannattaa tehdä kustannussyistä muiden töiden yhteydessä, esimerkiksi silloin kun sähköverkkoa uusitaan. 

bottom of page